John Erik Elebys Kammarkör är en fristående kör med målsättning att alltid göra musikaliskt spännande projekt.

Vi i kammarkören följer våra egna konstnärliga mål, ledda av John Eriks tydliga visioner.

Kammarkören bildades våren 2012 av ett antal tidigare elever och medlemmar ur John Erik Eleby tidigare körer, tillsammans med ett antal nya sångarvänner.

Kören har sedan dess genomfört ett antal framgångsrika konsertprojekt och har nu permanentat sin verksamhet med Stockholm som bas.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla klangen i röstens olika dimensioner, där den enskilda rösten värderas lika högt som den gemensamma körsången, inspirerat av John Eriks erfarenheter som sångpedagog och operasångare.

Repertoaren utgörs i huvudsak av profan och sakral konstmusik.